Usługi


Wykonujemy następujące usługi:

  •  Analiza procesu produkcyjnego pod kątem zastosowania układów automatycznego sterowania 
  • Projektowanie systemów sterowania 
  • Kompletacja i dostawy komputerów i sterowników 
  • Oprogramowanie sterowników i komputerów 
  • Uruchamianie i wdrażanie systemów sterowania na obiekcie 
  • Serwis techniczny 

Przykładowe wdrożone projekty: