SYSTEM POMPOWNI 


 System sterowania i kontroli pracy instalacji pompowni został zbudowany na dwóch poziomach: 

na poziomie I - bezpośredniego sterowania i wizualizacji pracy instalacji pompowni 

na poziomie II - gromadzenia danych o procesie, bilansowanie wody i zdalnego podglądu oraz raportowania na stanowiskach kierowniczych.


 Poziom I Na poziomie bezpośredniego sterowania obiektami pracują:

  • dwa redundantne sterowniki programowalne GE-Fanuc typu PACSystems-RX3i
  • osiem modułów zdalnego sterownia typu VersaMax w stycznikowniach  analogowych kontrolowanych po protokole Modus TCP
  • dziesięć modułów kontroli pól rozdzielni typu EkoMUZ w rozdzielni 6kV napędów pomp, kontrolowanych po protokole Modus RTU
  • sieci sterownicze Ethernet i Modbus, układy pomiarowe poziomów, przepływów, temperatur i prądów na obiekcie. 

Na poziomie kontroli operatorskiej pracy obiektu został zbudowany układ wizualizacji w postaci dwóch zestawów komputerowych PC pod systemem operacyjnym Windows XP, na których pracuje system wizualizacyjny InTouch. 

Poziom II Lokalny serwer pompowni tworzy komputer PC z systemem operacyjnym Windows Server oraz bazą danych MS SQL.. Serwer ten przez jedną kartę komunikacyjną łączy się do sieci wizualizacyjnej układu sterowania, przez drugą do sieci wydziałowej, na której współpracuje z komputerami na stanowiskach kierowniczych.