SYSTEM STEROWANIA I WIZUALIZACJI

INSTALACJI ROZŁADUNKU WĘGLA I NAWĘGLANIA

 System sterowania i kontroli pracy instalacji rozładunku węgla i nawęglania jest zbudowany na dwóch poziomach: 

na poziomie I - bezpośredniego sterowania i wizualizacji pracy instalacji nawęglania 

na poziomie II - bilansowania węgla


Poziom I w bezpośrednim sterowaniu obiektami pracują: 

  • dwa sterowniki programowalne GE-Fanuc 90-30 
  • osiem rozproszonych jednostek zdalnych wejść/wyjść typu VersaMax,
  •  redundantna sieć sterownicza Genius
  •  sieci Ethernet 
  •  cztery wagi przenośnikowe 

 Na poziomie kontroli operatorskiej pracy obiektu pracuje układ wizualizacji w postaci dwóch zestawów komputerowych PC pod systemem operacyjnym Windows XP, na których pracuje system wizualizacyjny InTouch z oprogramowaniem aplikacyjnym w postaci ekranów technologicznych, stacyjek sterowniczych, ekranów alarmowych.

 Obie stacje operatorskie posiadają to samo oprogramowanie aplikacyjne dla identycznego zestawu ekranów, co oznacza, że każda stacja może samodzielnie kontrolować cały obiekt, a jednocześnie mogą zostać utworzone dwa równorzędne stanowiska operatorskie z pełnym zestawem funkcji, stanowiące w pełni redundantny układ wizualizacji obiektu. 

 Zadaniem wizualizacji jest: pokazanie aktualnego stanu i pracy obiektu na ekranach technologicznych w trybie czasu rzeczywistego, zapewnienie możliwości sterowania obiektem z ekranów technologicznych, alarmowanie obsługi operatorskiej poprzez zestaw funkcji alarmowych na ekranach technologicznych, zapamiętywanie i możliwość odtworzenia sytuacji alarmowych w przeszłości w postaci spisu alarmów w kolejności ich powstawania